NIEUWSFLITS NO 4. september 2020

Na een stilte van een paar maanden is het hoog tijd om jullie te informeren over de plannen die er liggen. Ook willen we jullie op de hoogte stellen van een vacature in ons bestuur.

Eefke en ik nemen afscheid van Els Woudsma als bestuurslid. Zij deed voor de stichting de financiën en en zullen haar missen! Zij inspireerde ons met haar goede ideeën.

Jullie begrijpen al dat ik nu ga vragen wie haar wil vervangen. Voel je er iets voor om bestuurslid te worden? Liefst met de taak van het penningmeesterschap? Dan is dit geknipt voor jou. Het vraagt niet heel veel tijd. Twee of drie keer per jaar vergaderen en de rest van het overleg gaat via internet. Ook als je geen penningmeester wilt worden, ben je zeer welkom als bestuurslid.

Onze inkomsten:

Mijn fietstocht in Nieuw Zeeland heeft zo’n 1000 euro opgeleverd. Alle gevers hartelijk dank!

De Chr. Geref. Kerk in Veenendaal (waar Els kerkt) heeft ons de opbrengst van een drietal collectes gegund. Dat leverde het mooie bedrag van 3628,43 op.

Het is erg nodig dat we meer sponsoren krijgen. Je kunt eenmalig iets geven, maar ook periodiek. Als je voor minimaal vijf jaar een overeenkomst aangaat met de Stichting, is dat wat je geeft altijd aftrekbaar en heb je niet te maken met de drempel voor giften. Op de website vind je een link naar het benodigde formulier, maar ook hier. Stuur hem in tweevoud aan ons op en je krijgt een ingevuld exemplaar terug voor je eigen administratie.

Periodieke gift

Onze projecten:

Dit voorjaar hebben we een bijdrage gegeven voor voedsel. Door de nog steeds bestaande crisis is het voedsel schaarser en duurder geworden en dat betekent soms dat er niet voldoende is om honderd monden te voeden.

Voedsel
Medicijnen

We hebben geld gegeven om drie van de 19 visvijvers van cement te maken met hogere kanten. In de regentijd spoelden vaak dammen weg en de vissen idem dito.

Nieuwe vijvers worden geleegd om de vis te vangen
Mooi gewicht aan de haak

We zijn op dit moment aan het sparen om de bakkerij nieuw leven in te blazen. Er is een aantal jaar geleden een gebouw gezet, maar je kunt wel stellen dat dat niet helemaal geschikt is. Er is een lemen oven in een van de ruimtes, maar die functioneert niet voor een grotere productie. Een en ander moet uitgebroken en/of aangebouwd worden. We wachten nog op een schatting van de kosten.

Wij hebben contact gezocht met Erik van Otten van The Breadhouse. Hij heeft vanaf 2000 al veel bakkerijen geplaatst in arme gebieden. (Zie www.thebreadhouse.org)

Samen met hem wordt het mogelijk professionele machines te plaatsen, waardoor de bakkerij net als de visvijvers een bron van inkomsten kan worden. Dat past helemaal in onze missie om het weeshuis zoveel mogelijk te helpen zichzelf te onderhouden.

Mocht je nog een goede oude naaimachine hebben, dan kan die daar goed gebruikt worden.

Ook Engelse kinder- en jeugdboeken zijn meer dan welkom.