Missie

Onze missie is in de eerste plaats het bieden van ondersteuning aan het weeshuis (met school), genaamd HOTPEC, in Buea. Buea ligt in het westelijke, Engelstalige deel. Daarnaast ondersteunen we gezinnen, met name door het betalen van schoolgeld voor de kinderen.

Vanuit de gedachte dat we een overvloed aan kennis en materiële middelen hebben, willen we delen met onze medemens aldaar. Wij zijn ervan overtuigd dat we de ouders van het weeshuis kunnen helpen optimaal op eigen benen te staan. Een kerngedachte hierbij is, dat we bij het aangaan van relaties uitgaan van gelijkwaardigheid. Dat betekent ook, dat we onze bijdrage mede zullen afstemmen op wat daar het meest noodzakelijk geacht wordt.

Onze visie :

We hebben tot doel, in de breedste zin van het woord, de bewoners van het weeshuis HOTPEC in Buea te stimuleren om in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Ook ondersteunen we gezinnen met het betalen van schoogeld voor de kinderen.

Strategieën voor HOTPEC:

1. Gelden inzamelen voor:

  • herstel en inrichting van de bakkerij
  • afbouwen en inrichten van basisschool
  • herstellen van de aanwezige visvijvers
  • inrichten kinderbibliotheek
  • aanleggen speelplaats
  • schoolgeld voor gezinnen buiten Hotpec

2. Mensen inzetten voor:

  • Trainen van leerkrachten
  • Voorlichting hygiëne