Bakkerij

Een eigen bakkerij….. wat zou het mooi zijn als we dat konden realiseren. Niet dat er in het weeshuis veel brood gegeten wordt, eigenlijk nauwelijks. Maar als bron van inkomsten en opleidingsplek.

Wat is ons startpunt?

Een aantal jaar geleden is er een gebouw neergezet dat als bakkerij dienst zou gaan doen. In een van de ruimtes staat een lemen oven, die niet voldoet. Hotpec heeft ons een tekening van het gebouw geleverd en samen met bakker Erik van Otten van The Breadhouse https://www.thebreadhouse.org/ hebben we naar de indeling ervan gekeken.

Enkele jaren geleden viel mijn oog op een collectebus bij de bakker in Rijssen, waar ik op bezoek was bij een zus van mij. De collecte was voor The Breadhouse, een stichting die bakkerijen levert aan arme landen. Langzaam rijpte het idee om deze bakker om hulp te vragen bij de realisatie van een bakkerij op Hotpec. Een jaar geleden spraken we elkaar voor het eerst via de mail en in augustus j.l. in persoon in Enter, waar hij zijn bakkerij heeft staan.

Erik is in staat ons van de nodige machines voor de bakkerij te voorzien. Samen bekeken we het gebouw dat er al staat en maakten de nodige aanpassingen. Hotpec is accoord met het nieuwe plan en zal een nieuwe tekening en begroting laten maken voor de renovatie.

Hotpec kan in de omgeving voldoende afzetten en het brood ook ter plekke verkopen. Naast de bakkerij komt een lunchroom en verkooppunt.

In juli 2021 is het zo ver dat er samenwerking is ontstaan tussen Delen is Leven en de Duitse stichting Mahzukam. Zij zullen de financiering van een jongensslaapzaal bovenop de bakkerij voor hun rekening nemen. Hannelore, de voorzitter van Mahzukam, en Margreet zullen vanaf eind juli een sponsorfietstocht houden van Perpignan naar Maastricht.

Lemen oven die eruit gaat
Ooit begonnen bouw vd bakkerij
Nu
Toekomst